Home

coverBouwaktua
Is een vakblad gericht op de bouwsector.
De inhoud bestaat volledig uit informatie over diverse brancheorganisaties, advertorials en advertenties die te maken hebben met huisvesting, woning- en utiliteitsbouw en weg- en waterbouw.

Bouwaktua verschijnt 5 à 6 keer per jaar.